O firmie


Oferujemy:
Zgodność z normami branżowymi w zakresie produkcji.
Pełne badania laboratoryjne składu i wytrzymałości.
Certyfikaty bezpieczeństwa i wytrzymałości.
Atestowane surowce do produkcji z pełną analizą składu chemicznego.
Załadunek (na paletach lub luzem) z możliwością transportu do klienta.

Magazynowanie, przesiewanie i namiarowanie składników do wykonania masy zarobowej odbywa się w obrębie węzła betoniarskiego.
Mieszanka betonowa dowożona jest i załadowywana do maszyny produkcyjnej w miejscu jej pracy.
Elementy budowlane wytwarzane są metodą wibroprasowania na płycie produkcyjnej, za pomocą przejezdnej maszyny HK-691 Herkules.
Urządzenie zraszające zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności wyrobów w pierwszym okresie ich dojrzewania.
Zbieranie i układanie pustaków na palety odbywa się mechanicznie przy pomocy paletyzatora hydraulicznego.